Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.

(art. 6g ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku)

Komenda z siedzibą w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53 jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku, zwanego dalej „Komendantem”, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

(par. 2 regulaminu KPP w Brzesku)

W skład Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wchodzą Wydziały podległe Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzesku:

- Wydział Prewencji

- Wydział Ruchu Drogowego

- Rewir Dzielnicowych

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

- Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Wydział Wspomagający

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

Wydziały podległe I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku:

- Wydział Kryminalny

- Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

- Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

- Posterunek Policji w Szczurowej

- Komisariat Policji w Czchowie

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2015
Data modyfikacji : 26.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Krzyżak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Krzyżak Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda

Nawigacja

do góry