Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

1) zarządzenia

2) decyzje

3) rozkazy

4) instrukcje

5) pisma okólne

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Ewelina Buda
Osoba udostępniająca informację:
st.asp. Ewelina Buda Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda
do góry