Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Z wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku należy zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

W sprawie skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Brzesku lub jego zastępca przyjmuje interesantów w poniedziałki (oprócz dni świątecznych) od godziny 11.00 do 16.00.

Służba i praca w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku od poniedziałku do piątku rozpoczyna się od godz. 7.30 do godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Bogumił Machaj
Osoba udostępniająca informację:
st.asp. Ewelina Buda Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda
do góry