Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie § 9 i 10  Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Decyzji nr 42/2014 Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku z dnia 31.12.2014 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w KPP Brzesko i jednostkach podległych, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariat ogólny i sekretariaty komórek organizacyjnych i jednostek Policji, prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

 

§ 9

W KPP Brzesko prowadzone są następujące rejestry centralne:

  • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym (RTJ),
  • rejestr skarg i wniosków.

 Dla udokumentowania obiegu korespondencji w  jednostce/komórce organizacyjnej prowadzi się, zgodnie z uregulowaniami w przepisach resortowych dla poszczególnych pionów służbowych, rejestry w wersji elektronicznej lub papierowej, np:
 

  • dziennik korespondencji wchodzącej,
  • dziennik korespondencji wychodzącej,
  • książka doręczeń poczty,
  • rejestr resortowych aktów normatywnych,
  • dziennik podawczy,
  • rejestr pieczęci i stempli,
  • wykazy przesyłek nadanych,
  • rejestry zagadnieniowe.

Dzienniki i rejestry należy ponumerować: karty lub strony, opisać i opieczętować na ostatniej stronie oraz zarejestrować w RTJ. Numer rejestru należy nanieść na pierwszej karcie dziennika wraz z pieczęcią nagłówkową jednostki/komórki organizacyjnej.

W jednostkach/komórkach organizacyjnych KPP Brzesko można również prowadzić inne ewidencje (zeszyty książki, skorowidze), w zależności od realizowanych zadań, zgodnie z decyzją kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.

 

§ 10

Akta dochodzeń, śledztw, czynności spraw o wykroczenia rejestruje się w specjalnie przeznaczonych do tego celu elektronicznych rejestrach np. eRCDŚ (RSD, RSOW).

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Krzyżak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Krzyżak Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Michał Krzyżak
do góry